PGDM Student

PGDM – 2018 Batch

 • Arushi Bagga
 • Ashwati Padmanabhan
 • Devika Kamal
 • Divyani
 • Jatin Bhatheja
 • Jibin Jiju Abraham
 • Jithin V Nair
 • Komal Mutreja
 • Krishnapriya A S
 • Kumar Abhinandan
 • Mohit Pareek
 • Neleena Rose Mathew
 • Niyanthan M
 • Poongothai S
 • Praneetha Chakka
 • Pratheek Arun
 • Protima Tarafdar
 • Rai Pramanik
 • Samrakshita J
 • Sanjeev Kumar Nishad
 • Smera Chiramel
 • Sumit T
 • Surbhi Sharma
 • Vaibbhav Devender Kalra
 • Venkat H
 • Viknesh A

PGDM – 2019 Batch

 • Aakaash N
 • Aditya Kedar
 • Ajay Pawar
 • Akash Gupta
 • Akshat Mehra
 • Ananya Premkumar
 • Anish Ram
 • Gaurav
 • Ishita Gupta
 • Karnam Yogesh
 • Kishan R
 • Lilendar Rohidas
 • Parikshit Powani
 • Praveena P
 • Rohith Krishna
 • Roopchand Parise
 • Shashi Ranjan
 • Shravanth J
 • Somanath
 • Srirajitha
 • Venkat Suman
 • Vignesh R
 • Vijiyashree S
 • Yashraj Varma
 • Yogesh Gs