Skip links

Business Analytics
Aakaash N
Akash Gupta
Gaurav
Karnam Yogesh
Lilendar Rohidas
Parikshit Powani
Rohith A Krishna
Shashi Ranjan Mandal
Sri Rajitha Tattikota
Vignesh R
Vijiyashree S B
Finance
Akshat Mehra
Ananya Premkumar
Anish Ram R
Ishita Gupta
Kishan R
Praveena P
Roopchand Parise
Shravanth J
Somanath S
Venkat Suman Panigrahi
Yashraj Varma
Yogesh G S
Business Analytics
Ashwati Padmanabhan
Devika Kamal
Divyani
Jatin Bhatheja
Jibin jiju Abraham
Jithin.V.Nair
Mohit Pareek
Neleena Rose Mathew
M. Niyanthan
Poongothai S
Pratheek Arun K
Rai Pramanik
Smera Chiramel
Surbhi Ashok Sharma
Chakka Meher Praneetha
Arushi Bagga
Sumit Ranjan
Finance
Protima Tarafdar
Samrakshita J
Sanjeev Kumar Nishad
H. Venkat
Viknesh A
Vaibbhav Devender Kalra
A.S. Krishnapriya
Kumar Abhinandan
Komal Mutreja