MSE Student

M.A. Environmental Economics – 2018 Batch

 • ADITYA GARG
 • ADITYA MAJUMDER
 • AKANKSHA PRAKASH
 • AMRA SHIRIN FAISAL
 • ANAL DEB MITRA
 • ANGELIN BENISHA D
 • ANITA CHRISTOPHER
 • ANUJ TALWAR
 • ARCHAK MAJUMDER
 • BENISHA G
 • BHAVYA ADLAKHA
 • BINOY JOSE J C
 • DEEPSHIKHA JHA
 • JERIN C JOSE
 • MADHUMITHA S
 • MEDHAVI SANDHANI
 • NANDHA SIVAM V P
 • RADHIKA RAMALINGAM
 • RAVEESH KUMAR
 • RISHU RAJ
 • SANCHIT SINGHAL
 • SIMRAN GUPTA
 • SRISHTI JAIN
 • SURUTHI R
 • YOGESHWAR K G
 • YUKTI TANEJA

M.A. Environmental Economics – 2017 Batch

 • Agnij sur
 • Amrit ranjan
 • Angshuman hazarika
 • Anjali
 • Aparna sivaraman prabha
 • Avishek rakshit
 • Esha agarwal
 • Govind s nair
 • Kavya ravindranath
 • Mayank tyagi
 • Nanci jain
 • Nithya r
 • Puja uppal
 • S hema priyadharshni
 • S saai meera
 • Samyukta ashokkumar
 • Sonal barve
 • Srihitha baswapoor
 • Supriya r
 • Tanya singh
 • Vaibhav aggarwal
 • Vigneswaran s