MSE Student

M.A. Actuarial Economics – 2018 Batch

 • ABHINAV AGGARWAL
 • ABHINAV JOSHI
 • AMRENDRA KUMAR KUSHWAHA
 • DHARINI S
 • GAURAV SHARMA
 • GUNJAN KHANDELWAL
 • JASPREET SINGH CHOPRA
 • KOMAL SURANA
 • MEDHA GARG
 • PRASHANT MALIK
 • PRATIK BHOUTIKA
 • PRIYA SINGH
 • RANADEEP GHOSH
 • ROSHNI R S
 • SACHIN KUMAR PAL
 • SHIVANI YADAV
 • SHREY JAIN
 • SNEHA
 • SOHINI BANERJEE
 • SUDHAKSHI GUPTA
 • SYEDA HAMIDA

M.A. Actuarial Economics – 2017 Batch

 • Abhijeet jha
 • Archana agnihotri
 • Banya roy
 • Devanshi gupta
 • Devesh verma
 • Harini v
 • Jyotsana kala
 • K vinay
 • Nithya johny
 • Piyush gupta
 • Samata bhattacharyya
 • Savinee verma
 • Sayan maity
 • Shubham jain
 • Sneha
 • Sundaram
 • Tiyasa paul