MSE Student

M.Sc. Environmental Economics – 2015-16 Batch

 • Apurva S
 • Bhavya Garg
 • Devakrishnan M
 • Dixsha Mahana
 • Gouri .M
 • Harsh Singh Bhadauria
 • Jerusha Justin Jayakumar
 • Lakshmanan R
 • Mansi Bajaj
 • Onupurba Das
 • Padma Priya Reddy
 • Paramananda Sahu
 • Prabakaran C
 • Rishabh Mahendra
 • Shikhar Kapoor
 • Shivam Chaudhary
 • Shreyasee
 • Simranjit Singh
 • Souryabrata Mohapatra

M.Sc. Environmental Economics – 2014-15 Batch

 • Aakansha Jain
 • Aiswarya Augus
 • Anjali Pant
 • Anuja Mitra
 • Arjun Shatrunjay
 • Arzoo Mahajan
 • Devi R Nair
 • Divya Jain
 • Jayshree Dutta
 • Lakshmi Sreedhar
 • Meka Harsha Vardhan
 • Nancy Gautam
 • Piyush Mehta
 • Shivani Gupta
 • Sumedha Kamboj