MSE Student

M.A. Environmental Economics – 2016 Batch

 • Amisha Madan
 • Anjaly Teresa John
 • Ankan Ghosh
 • Debapriya Das
 • Komalavalli .
 • Lalitha K P
 • Om Shashwat
 • Prabhavathy N
 • Priyadharshini K
 • Raihan Akhter
 • Rocky Bhati
 • Rohit Singh Bhal
 • Saundarya Singh
 • Shreya A
 • Suhrita Roy
 • Yadvi Vashisht

M.A. Environmental Economics – 2017 Batch

 • Agnij sur
 • Amrit ranjan
 • Angshuman hazarika
 • Anjali
 • Aparna sivaraman prabha
 • Avishek rakshit
 • Esha agarwal
 • Govind s nair
 • Kavya ravindranath
 • Mayank tyagi
 • Nanci jain
 • Nithya r
 • Puja uppal
 • S hema priyadharshni
 • S saai meera
 • Samyukta ashokkumar
 • Sonal barve
 • Srihitha baswapoor
 • Supriya r
 • Tanya singh
 • Vaibhav aggarwal
 • Vigneswaran s