MSE Student

M.A. Actuarial Economics – 2016 Batch

 • Arushi Gupta
 • Bandhuli Ray
 • Bikranta Bhattacharjee
 • Deepak Agarwal
 • Dimple Kakkar
 • Gopikashree M
 • Gowthami R s
 • Kunal Goel
 • Lakshmi Priya
 • Madhu Gupta
 • Purbita Chowdhury
 • Shemaela Mahwash
 • Surabhi Mitra
 • Vedula Sri vinaya

M.A. Actuarial Economics – 2017 Batch

 • Abhijeet jha
 • Archana agnihotri
 • Banya roy
 • Devanshi gupta
 • Devesh verma
 • Harini v
 • Jyotsana kala
 • K vinay
 • Nithya johny
 • Piyush gupta
 • Samata bhattacharyya
 • Savinee verma
 • Sayan maity
 • Shubham jain
 • Sneha
 • Sundaram
 • Tiyasa paul